Real Girlfriend ปุ่มต่างๆในการเล่น  

หลายๆคนเล่นเกมนี้แล้วอาจจะงงๆประมาณว่าปุ่มไหนใช้ทำอะไร ลองอ่านดูจะได้ไม่งงกันนะครับ

การบังคับ
F1 = Option
F2 = Shotcut
F3 = Web Cam On
F4 = Web Cam Off
F5 = 3D On
F6 = 3D -
F7 = 3D Reset
F8 = 3D +
F9 = ???
F11 = Capture

ปุ่มเวลาเล่นก็

1 = Male Model On,Black,Off 2 = Penis On,Off 3 = ฉากหลังทั้งหมด 4 = Crosshair On,Off C = เปลี่ยนเป็นมือซ้ายหรือขวา N = เปลี่ยนมุมกล้องแบบตายตัว กับ อิสระ

วิธีเล่นรูทต่างๆของแต่ละนาง

AI: YES(T), YES(G), YES(G), YES(G), YES/NO(BEACH/POOL) Y(BEACH) > NO(G), YES(G), NO(G), YES(T), YES/NO(CAVE/CABIN) N(POOL) > YES(G), NO(T), YES(G), NO(G), YES/NO(BE.ROOM/POOL)

AYA: NO(G), NO(T), NO(G), NO(G), YES/NO(BA.ROOM/KITCHEN) Y(BA.ROOM) > YES(G), YES(G), NO(G), YES(T), YES/IGNORE(BA.ROOM/BE.ROOM) N(KITCHEN) > YES(G), NO(G), YES(G), YES(T), YES/NO(BE.ROOM/KITCHEN)

KAORI: YES(G), YES(T), YES(G), YES(G), YES/NO(HOME/SCHOOL) Y(HOME) > YES(G), NO(T), YES(G), YES(G), YES/IGNORE(LI.ROOM/BE.ROOM) N(SCHOOL) > YES(T), YES(G), YES(G), NO(G), YES/NO(??.ROOM/CL.ROOM)

ข่าวและบทความอื่นๆ
เล่น Fate Grand Oder  บน PC  ลื่นปริ้ดผ่าน Noxplayer  
Money Lover แอปทำรายรับรายจ่ายที่ควรมีติดเครื่อง
วิํธีโหลดเกม shinobi master senran kagura new link และวิธีการผูกไอดี
The Witcher CD Projekt Red เตรียมคลอดผลงานชิ้นต่อไป ภายในปี 2019
วิธีสมัคร ID  BANDAI

     visitor : 7869
 
   
  © copyright 2014 - 2019 , SJSKGamer.net , All rights reserved.